Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

Anunțuri

20.06.2016 | Anunțuri

Rechizitele bancare pentru achitarea amenzilor contravenționale aplicate de către colaboratorii ANTA abilitați cu funcții de control

Beneficiar: Ministerl Finan ț elor Codul fiscal: 1006601000037 Prestator beneficiar: Ministerul Finan ț elor-Trezoreria de Stat Codul IBAN - MD85TRGAAA14311101500000Continuare...
27.07.2016 | Anunțuri, Funcţii Vacante

Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei temporar vacante în cadrul Autorității administrative ,,Agenția Națională Transport Auto”

A N U N Ţ Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei temporar vacante în cadrul Autorității administrative ,,Agenția Națională Transport Auto” În conformitate cu prevederile art...Continuare...
08.07.2016 | Anunțuri

Cerere pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport

Masele și dimensiunile maxime admise ale vehiculelor rutiere aflate în circulație pe drumurile publice din Republica Moldova sunt prevazute în anexa nr. 3 la Legea drumurilor nr. 509 din 22.06.1995...Continuare...
01.07.2016 | Anunțuri, Achiziţii

Invitație de participare la concurs prin cererea ofertelor de prețuri privind achiziția tehnicii de calcul și echipamentului periferic, necesare pentru buna funcționare al Autorității Administrative ”ANTA”

Autoritatea administrativă ”Agenția Națională Transport Auto”, str. Aleea Gării, 6 MD 2001 Chișinău, cod fiscal (IDNO) 1008601000617, BC ”Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” SA, codul băncii (BIC...Continuare...
24.06.2016 | Anunțuri

În atenția operatorilor de transport care efectuează transporturile de pasageri pe baza Carnetelor INTERBUS.

După analiza dărilor de seamă privind utilizarea Carnetelor INTERBUS au fost depistate mai multe cazuri de îndeplinirea incorectă a foilor de parcurs MD1, MD2, încălcări în privința necorespunderii...Continuare...
Subscribe to Anunțuri