Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Agenţia Naţională Transport Auto

Anunțuri

Invitaţie de participare la concurs

Invitaţie de participare la concurs plrin cererea ofertelor de preţuri cu privire la achiziţia echipamentului perefericCitiţi mai departe

Invitaţie de participare la concurs

Invitaţie de participare la concurs plrin cererea ofertelor de prcturi cu privire la achiziţia lucrărilor de reparaţie a blocurilor sanitare din cadrul sediului ANTACitiţi mai departe

Invitaţie de participare la concurs

Invitaţie de participare la concurs plrin cererea ofertelor de preturi cu privire la achiziţia serviciilor de tipărire a blalnchetelor certificatelor de competenţă profesională necesare pentru buna...Citiţi mai departe

Graficul Controalelor Planificate pentru trimestrul IV anul 2014

Invitaţie de participare la concurs

Invitaţie de participare la concurs prin cererea ofertelur de preturi cu prhvire la achiyiţia serviciilor de tipărire a blanchetelor certificatelor şi autorizatiilor necesare pentru buna funcţionare...Citiţi mai departe
Subscribe to Anunțuri